ਅਰਜਨ ਵੈੱਲੀ ਕੌਣ ਸੀ ARJUN VELLI | SIKH ITHAS

ਫਿਲਮ ਐਨੀਮਲ ਵਿਚ ਅਰਜਨ ਵੈੱਲੀ ਕੌਣ ਸੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿਚ ਰਣਵੀਰ ਕਪੂਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨਿਲਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦਾ ਨਾਮ ਅਰਜਨ ਵੈੱਲੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾ ਸੱਚ ਮੁੱਛ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜੋਧਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਅਰਜਨ ਸੀ ਅਰਜਨ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨਾਲ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਜਿਨ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਅਰਜਨ ਵੈੱਲੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੋਜ ਵਲੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਅਰਜਨ ਵੈਲੀ ਨੂੰ 10 ਹਾਜ਼ਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੇਯਾ ਸੀ ਆਖਰ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਜੋੜ ਕੇ ਗੰਡਾਸਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਕਿ ਹੈ ?

Leave a Comment