LOVE PUNJABI STATUS | PUNJABI WRITER

DESI STATUS

ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਹੋਈਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜਦ ਹਰ ਦੁਖ ਚ ਇਕੱਲੇ ਲਹਿਣਾਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆ ਚ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਿਉ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ …

Read more

ਹੇਗਾ ਸੀਨੇ ਵਿਚ ਜੋਰ ਤੁਰਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤੌਰ MOTIVATIONAL PUNJABI KAVITA

MOTIVATION PUNJABI KAVITA

ਨਿਤ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਜਾਵਾਂਇਕ ਨਵੀਂ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਲੈਕੇਤੁਰਪੇਦਾਂ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਇਕ ਨਵੀ ਰਾਹ ਤੇਮਿਲੇਗੀ ਮੰਜਲ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂਤੁਰਦੇ ਰੈਹਣਾ ਮੇਰੀ ਫਿਤਰਤਦੇ ਹੋਂਸਲਾ …

Read more