ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ MY DREAM

MY DREAM

ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੂੰਦ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਛੂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧਡ਼ਕਣ ਨੂੰ ਚੁੰਘਦੇ ਹਨ।ਪੰਖਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡਣ ਦੇ ਖੋਵਾਬ …

Read more