ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ | Qazi Noor Muhannad | Sikh History | Book

ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮਹੋਮਦ 18 ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ ਜਿਸਦੇ ਵਿਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਸਿਖਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਹੋਤ ਅਪਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦਾ ਉਹ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤੀ, ਗੰਦੇ, ਅਤੇ ਕੁਤੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਬਲੌਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਉਹ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਬਹਾਦੁਰੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦੁਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਲਿਖਦਾ ਹੈ
ਕਦੀ ਨੂਰ ਮਹੋਮਦ ਕੌਣ ਸੀ ?
18 ਸਦੀ ਵਿਚ ਜਦੋ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਮੁਕਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਆਯਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਜਵਾਈ ਨਾਸਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਪੇਸ਼ਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਲ ਸਿਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਉਥੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਡੀ

Leave a Comment