ਹੇਗਾ ਸੀਨੇ ਵਿਚ ਜੋਰ ਤੁਰਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤੌਰ MOTIVATIONAL PUNJABI KAVITA

MOTIVATION PUNJABI KAVITA

ਨਿਤ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਜਾਵਾਂਇਕ ਨਵੀਂ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਲੈਕੇਤੁਰਪੇਦਾਂ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਇਕ ਨਵੀ ਰਾਹ ਤੇਮਿਲੇਗੀ ਮੰਜਲ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂਤੁਰਦੇ ਰੈਹਣਾ ਮੇਰੀ ਫਿਤਰਤਦੇ ਹੋਂਸਲਾ …

Read more