GURMEET BAWA BIO
Education, Biography

ਗੁਰੂਮੀਤ ਬਾਵਾ Gurmeet Bawa Biography

ਜਨਮ 1944 ਮਾਤਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਉੱਤਮ ਪਤੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਬਾਵਾ ਬੇਟੀਆਂ ਲਾਚੀ ਬਾਵਾ ਅਤੇ ਗਲੋਰੀ ਬਾਵਾ ਮੌਤ 21 ਨੋਵੈਮਬੇਰ …

Read more