ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ SURJIT PATAR, Bio, Age, Poetry

ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਕੌਣ ਹੈ ? SURJIT PATAR BIOGRAPHY

ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 14 ਜਨੁਰੀ 1945 ਪਾਤਰ ਕਲਾਂ  ਡਿਸਟਿਕ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ! ਇਨਾ 1960  ਤੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ! ਇਨਾ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਯਾ ਅਕੈਡਮੀ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਯਾ ! ਇਹ ਇਕ ਬੋਹੋਤ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਲੇਖਕ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਆਦਿ ਲਿਖਦੇ ਸਨ !

ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀਆ ਕੁਝ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹਨ ? SURJIT PATAR

ਹਵਾ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਹਰਫ਼, ਬਿਰਖ ਅਰਜ ਕਰੇ, ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਸੁਲਗਦੀ ਬ੍ਰਾਂਮਲਾ, ਲਫਜ ਦੀ ਦਰਗਾਹ, ਸੁਰ ਜਮੀਨ ਅਤੇ ਚਨ ਸੂਰਜ ਦੀ ਵਹਿਗੀ ਹੈ !

 1. ਆਪੋਧਾਪਿ ਮਚ ਗਾਈ
 2. ਆਈਆ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ
 3. ਐ ਇਸ਼ਕ ਆਤਿਸ਼ ਨੂ ਚੀਰ ਨ੍ਹੇਰੇ
 4. ਆਸਨ ਵਿ ਅੰਤ ਕਿਰ ਕੇ ਖਡ ਹੋਨਾ
 5. ਅਸਾਡੀ ਤੁਹਾਦੀ ਮੁਲਕਤ ਹੋਇ
 6. ਆਸਿਨ ਕੋਇ ਖੋਟੇ ਆਨ
 7. ਬਹੁਤ ਗੁਲ ਖਿਲੇ ਨੇ
 8. ਬਲਦਾ ਬਿਰਖ ਹੈਂ ਖਾਤਮ ਹੈਂ
 9. ਬਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੰਦੀਅਨ ਤੋਨ ਫੇਰ ਪੱਥਰ
 10. ਭਟਕਦੇ ਸਿ ਸਦੀਅਨ ਤੋਨ ਬੀਚੈਨ ਜੇਹੜੇ
 11. ਬੂਹੇ ਦੀ ਦਸਤਕ ਤੋੰ ਦਰਦਾ
 12. ਚਲ ਪਾਤਰ ਹੂੰ ਧੁੰਦਨ ਚਲੀਏ
 13. ਚਾਨਣ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਮੈਨ
 14. ਚੰਨ ਮੁਖ ਹੈਂ
 15. ਛੁਹਨ ਲਗਿਅਨ ਸੁਚੇਤ ਹੋ

ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਕੌਣ ਹੈ ?

ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 14 ਜਨੁਰੀ 1945 ਪਾਤਰ ਕਲਾਂ  ਡਿਸਟਿਕ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ! ਇਨਾ 1960  ਤੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ! ਇਨਾ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਯਾ ਅਕੈਡਮੀ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਯਾ ! ਇਹ ਇਕ ਬੋਹੋਤ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਲੇਖਕ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਆਦਿ ਲਿਖਦੇ ਸਨ !

ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀਆ ਕੁਝ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹਨ ?

ਆਪੋਧਾਪਿ ਮਚ ਗਾਈ
ਆਈਆ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ
ਐ ਇਸ਼ਕ ਆਤਿਸ਼ ਨੂ ਚੀਰ ਨ੍ਹੇਰੇ
ਆਸਨ ਵਿ ਅੰਤ ਕਿਰ ਕੇ ਖਡ ਹੋਨਾ
ਅਸਾਡੀ ਤੁਹਾਦੀ ਮੁਲਕਤ ਹੋਇ
ਆਸਿਨ ਕੋਇ ਖੋਟੇ ਆਨ
ਬਹੁਤ ਗੁਲ ਖਿਲੇ ਨੇ
ਬਲਦਾ ਬਿਰਖ ਹੈਂ ਖਾਤਮ ਹੈਂ

Leave a Comment