SUBA SINGH ARTIST
Biography, Education, Lifestyle

Sobha Singh Punjabi Writer Biography | ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਨ ਚਿਤਰਕਾਰ

ਨੀ ਤੂੰ ਸਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਿਆਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀਰ ਲੱਗਦੀ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਣਾਈ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗਦੀ !ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚਿਤਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ …

Read more